Intern reglement...

Lidgeld Je betaalt als lid per jaar (van 1/01 tot 31/12). Hierin zit de verzekering, gebruik van shuttles en de zaal. Je kan spelen op dinsdag en donderdag, jeugd op vrijdag. Iemand die komt kennis maken met de club kan 2 trainingen volgen, daarna wordt gevraagd om aan te sluiten. Bij betaling voor 25/12 betalen volwassenen voor het hele jaar 65 euro, jeugd spelend tijdens de voorziene uren van de jeugd betalen 65 euro . Na deze datum komt er 5 euro administratiekosten bij. Inschrijving gedurende het jaar, na 1 juni en voor 1 december: volwassenen 40 euro, jeugd 35 euro . Aansluitingsformulier Ieder jaar dient een nieuw aansluitingsformulier ingevuld te worden . Dit formulier dient ook voor 25 december terug bezorgd te worden. Dit formulier dient door alle leden ingevuld te worden . B e t a l i n g Betalingen dienen steeds via overschrijving te gebeuren op rekening van badmintonclub Geluwe. Vermeld ook steeds de naam van de speler bij de overschrijving. C l u b r e g e l s Het badminton seizoen start telkens op 1 januari en eindigt op 31 december. Spelers die reeds aangesloten waren hebben voorrang bij vernieuwing van de aansluiting. Het bestuur bepaald het aantal toegelaten leden . Iedere speler dient een adreswijziging onmiddellijk te melden. Bij ongeval kan een niet juist ingevuld adres voor problemen zorgen. Bij overbezetting van de zaal dient er steeds dubbel gespeeld te worden. We verwachten dat de spelers de instructies van de mensen van het bestuur opvolgen. Het bestuur heeft beslissingsmacht inzake alle zaken die de goede werking van de club aanbelangen. Ongevallen dienen steeds gemeld te worden binnen de 24 uur na het ongeval. Ongevalformulier is steeds te verkrijgen bij een bestuurslid. Ongevalformulier dient steeds binnen de vijf dagen ingevuld terug bezorgd te worden. De club en het bestuur is niet verantwoordelijk voor materiƫle schade tussen leden onderling of door een lid aangebracht aan materiaal van een speler of infrastructuur. Fair-play Badminton is een FAIR-PLAY sport en dit willen we zo houden ,bij problemen in die zin kan het bestuur en voor de jeugd de trainers beslissen een speler gedurende een tijd te toegang te ontzeggen en indien nodig de speler het lidmaatschap op te zeggen. Bij opzeggen lidmaatschap wegens wangedrag wordt geen lidgeld terugbetaald .Onze club vindt Fair-play zeer belangrijk en neemt dan ook de FROS regels in acht te vinden via onderstaande link. http://www.fros.be/downloads/FROS%20Fair%20play%20code.pdf Kledij Iedere speler dient propere en speciaal voor zaalsport geschikt schoeisel te dragen , draag je sportschoenen alleen binnen. Het dragen van sportkledij is verplicht. De toegang tot de zaal zal je geweigerd worden bij niet naleving. Belangrijk niet met sportschoenen van buiten naar binnen in de zaal,eerst wisselen in de kleedkamer
Laat het niet steeds aan dezelfde over. De laatste zorgt ervoor dat de shuttles in de kast zitten op de juiste plaats en de kast afgesloten is. B e s t u u r Het bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar en verder wanneer nodig. Ieder bestuurslid is verzekerd bij fros. Het bestuur heeft beslissingsmacht inzake alle zaken die de goede werking van de club aanbelangen. De samenstelling van het bestuur is terug te vinden op de website . Wanneer een bestuurslid ontslag neemt, beslist de rest van het bestuur hoe en wie deze plaats opnieuw aanvult. Leden kunnen zich steeds opgeven om het bestuur te komen versterken, beslissing ligt binnen het bestuur. Om de twee jaar (in de onpare jaren) worden alle leden uitgenodigd naar een algemene vergadering, deze zal steeds plaats vinden in de maand januari. Vragen en opmerkingen van leden dienen 10 dagen voor de vergadering schriftelijk of via mail bij het bestuur bekend te zijn. Wanneer geen 25 procent van de leden aanwezig is kan het bestuur beslissen om de vergadering te annuleren bij gebrek aan interesses. Vragen en opmerkingen zullen dan binnen de bestuursvergadering besproken worden.
BADMINTONCLUB GELUWE
BADMINTONCLUB GELUWE